Диви дол - актуално, Емисеа 38

Информационен бюлетин на Вела Тропоската
radiotochka 38

Драги дивидолчанье и други жителе на поречеето! Бих имàла удоволствеето да ви представим триесе и осма новинарска кореспонденцеа на „Диви дол - актуално“.

Времето

Бахти жегата, чудим се къде да се заврем вече. Скутала съм се меджу стелажете с кньигите и четем „Косачи“ на Елин Пелин, та да проумеем кво па толко ревнаха тиа зрелусници, че било трудно, като я го знам наизус, къде съм една проста селска библиотекарка, а посланеата на афтуру са толко бистри, че пъстърва мое да вирее у тех.

Спорт

Казаа, че днеска се решавала титлата у блъгарското пръвенство. „Лудогорец“ водили с една точка на некое от ЦСКА-тата, ама я, чесну да си признаам, си викам само за местнио ни отбор, така че ми е през дедовио.

Из живото

Вие бехте с Вела Арнаудова - Тропоската

---

Още мъдрус от Диви дол мое да откриете у книжлетата на Торлака „Северозападен романь“, „Автономията????“ и „Май ше ни бъде…“. Те тука са.
До дни чекаме и „Херакъл. От Диви дол“.