Диви дол - актуално, Емисеа 22

Информационен бюлетин на Вела Тропоската

radiotochka 22
- Драги дивидолчанье и други жителе на поречеето! Имам удоволствеето да ви представим дваесе и фтора новинарска кореспонденцеа на „Диви дол - актуално“.

Времето
Кво да ви каем. Оня день пойдех на командировка. Я повече от триста километра съм минавала за цела годинь само еднъж – коги одиаме на море на Крапец с екипо на Читалещето през вече далечната осемдесе и пета годинь на вече далченио дваести век. А сега за две недии наврътех (по данни на джипиесо) повече от четристотинь и дванаесе километра (около тристтина английски сухоземни мили, оти морските са по-длъги). Качиш се у рейсо – деветнаесе градусе и слънце.

След нема и дваесе минути – снег на пръцайе вали, а климатико не работи и ти тракат зъбете. Мине има-нема полвинь час и вишните цъфнали от сви стръньи. Човек не знаа кво да си облече. Ама тва са част от рисковете на професеата на селкио читалищен работник. Сега се прибрах. Позакрепило се е. Ни е студ, ни па е голема жега, ама за посевете ме е стра, оти от дрътите ора съм чула, че коги се изпролетее прекалено рано, реколтата нема да е кък требва. Де да видиме.

Спорт
Билярд. Пардон, снукър. Сандо паднал от Качо с дванаесе на пет игри. Прайте сметка колко време са дръжали щеките като фалически символе на безхабереето и мръзело си у контекст на едно дълготрайно-безработно безвремее. Дванаесе на пет! По спомени на очевидци двубой нгьи е продлъжил повече от седам часа и тринаесе минути, след което едната щека, собствено на Сандо е била временно използвана като остень, къде е играл по гръбината на победитело у спортното съревнованее.

Из живото
- Вчера рождень день имаше Стилиан на Толиньите. Тва мунче излезна млого стабилно, а затва и го споменувам. Он си беше добър и като миничък, ама после щукна негде по градищата, та да учи вишо образованее. Връна се с една сгодна женица, доле, поди Балканьо, от Сливен. Били имали стотина войводи тамока, чела съм за повечето от тех. Па и ветровете се ебали един с друг поди Синьите камънье, у Вратнико, ама тва не знам, не съм одила там. Саках да каем за рожденио день на нашио съкрайненец Стилиан от Толиньите, къде новинарска кореспонденцеа „Диви дол“ му го честити на патерици, порди заетус. Вчера, оня день… Пътуванеа, нещо по градината да свръшиш… Нема начин.
Стилианчо обаче си завъди и детенце за чудо и приказ, семееството му е огинь бие отсегде, обичат си се арексват си се, подкрепинят се един друг, сакат да се множат йоще, а тия взаимоотношенеа не са особено разпорстранени у днешни времена. Та, да е жив и здрав йоще сто годиньи, па и тия покрай ньего! Наздраве за Стилиан от Толиньите!
- Магда Билкарката каза, че булка гъбите нади Горньо Пепеище, къде ви приказвах за тех у миналата емисеа, ги нема. Те така бе. Нема ги! Некой олигофрен алтав ги е изтръгнал свите с кореньете и мицело е заминал. Та, другата годинь булка гъба – уй! Млого сте прости, драги съсеянье. Поне по-големата част от вазе. Кък па ви не дойде акъл у главите, да еба!? Горньо Пепеище, има булки гъби. За булки не знам, ама гъби има.
- И накраю нещо юбопитно, кък създадоаме традицеа у нашта радеоточка:
Днешнята ни анкета има културноантропологически контекстец. Къв вид хорце ви се тропка, коги ви се отпущи душицата на сбор, свидня, Празник на Балканьо или друг вид сбиркя, обикновено завръшваща с меджуличнусна размена на песници:
А. Поврътулкята
Б. Ганкиното
В. Хорце, измислено лично от вазе, под влиянее на спиртни напитки, посредсвум което настъпиняте сички, имали неблагоразумеето да ви фанат за ръце на колото.

Гласувайте до дванаасе часо, ама да знаате, че вторио и третио отговор отново са автоматично блокирани от системата. Приятен день!
С вазе беше Вела Арнаудова – Тропоската
---
Знам, че не мом да сберем целата си мъдрус у 5 минути, та за повече – помагала съм на Торлака да си напише трилогеата „Северозападен романь“, „Автономията????“ и „Май ше ни бъде…“, така че четете, та да сфанете нещо от нещо. Има кво, ама нема кво. Ше разберете кво имам предвид. Айде, че сега сме у творчески процес и му редактираме четврътата книга от трилогеата. Със здраве!
Те тука са.