Диви дол - актуално, Емисеа 24

Информационен бюлетин на Вела Тропоската

rariotochka 24
- Драги дивидолчанье и други жителе на поречеето! Имам удоволствеето да ви представим дваесе и четвръта новинарска кореспонденцеа на „Диви дол - актуално“.

Времето
По едно друго радео, с по-нисък рейтинг от дивидолското казаха, че щело резко да се промени. Я не знам кво значи тва. Ше се затопли ли, ше се застуди ли… Ебеш ли го. Ама щело да се променя. Позоваха се на НИМХ, така че ютре си носете дрешка, оти не е тежка. Ама одоле одете по тениски и потници, че сега, покрай тиа земеделески заниманеа, земеш, та да се препотиш, после се съблечеш да се разладиш и те я те бронхупнемонеата!

Спорт
Шеесе и шес лева, сичко на сичко. Толко е спечелил Деян Андромедата от точнио резултат, къде фанал на Холандеа – Германеа. Мое ли да заложиш само два лева бе, муче! Три на два, да де, два на три колко пъти ше ти излее у живото!? Да му се не види значи! Кък ме е яд, само ако знаате…

Из живото
- Киро Негоднио си копа септична яма, та да си праи вътрешен кенеф. По тоа начин вече, по приблизителньи данньи, едно къде 13,8% от населенеето на Диви дол живее според европееските норми за въстановяванe и развитее. Увеличенеето е с шеесе и осам процента на годишна база, което, пак по неофицеални данньи, е най-големото не само у Блъгареа, а и на целио Балкански полуостров.
- Светлин Въшкарнико си купил нов анцуг, а и маратонки. У същио десень. Сега по цел день оди по пьощадо и се фали, че тва станало с бонусо от цехо за пелети, къде се фана да работи там преди нема и два-три месеци. И оно насила. Оти макье му му каза, че ше го изгони от дом. Но, да заебеме семейньете драме и да обрънеме вниманее на пойожитейньото у целата ситуацеа. Така е, коги човек почне да се дръжи като пълен пруфесиуналис. Моеш да си купиш тва-онова, да се фръцкаш, да показваш социален статус, кък се вика. Повечето от вазе знаат, че Въшкарнико е на къде четиресе и четри годиньи и до преди неколко месеци немаше един работен день. Макье му гледа градината, баща му праи рикиа, он зима пенциите и на двамата и ги изпива у кръчмата… А сега откри своето поприще у живото. Да му е честит анцуго, да са му честити и маратонкьете! А, и да е жив и здрав, че щех да забоварим!
- Боба ви Севда изеднъж припаднала на връщанье от лебарницата. Те така, кък и немало нищо. Пръвоначално другите бабички почнали да виат като чакайе срещу плънолунее, оти си помислили, че е прикючила земнио си път и па ше требва да едат варено жито. Добре, ама фелшеро се стръчал изнегде и я прифанал за китката, па после и за врато. Поседел те така, приклекнал, къде седам-осам минутки и… чудо! Като се изпраил, афтуритетно си наместил ватенката на хилавио гръдень кош и рекъл:
- Таа нема да мре. Ше надживее и мене, а и вазе. Само ѝ е паднала кръвната захар и требва да си купува по един чрънь чеколад у недеяъта и да го рупа по едно редче на день. Ама ѝ го кажете вие като се освести, че она е толко проклета, че ми се не приказва с ньеа. Айде, завийте я с нещо, додек се освести, че я требва да одим да видим на Кирчо кък му е подаграта, че сношка пак се е нажмулил у кръчмата.

Я, Вела Тропоската, като един вид убществена личнус, сакам да ви помолим да сбираме по два-три лева на недея за чеколад на боба ви Севда, че оно таа ньойнята пенцеа едвам за леб и кисело млеко и стига. Турила съм един кашонь с прорез, залепен с тиксо йозгоре, та да нема корупцеа. У Читалещето е. На вторио етаж, у заемната библеотека. Кой сака да помогне, да помага, другите съм нгьи го турила меджу гъзерете!
С вазе беше Вела Арнаудова – Тропоската
---
Въпреки целото ми желанее да съм изчерпателна, нема кък да покрием сички теми. Повечко има у трилогеата „Северозападен романь“, „Автономията????“ и „Май ше ни бъде…“ на Торлака. Те тука е.